); } if (is_archive()

Archiwum Luty, 2014

O impasie w związku miłosnym

O impasie w związku miłosnym

Jaki jest duchowy wymiar związku z drugim człowiekiem? Pragnienie rozszerzenia naszej świadomości oraz zagwarantowanie partnerowi dostatecznie dużo przestrzeni do rozwoju jego świadomości. Związek taki może prowadzić do najgłębszego spełnienia, jeśli partnerzy mogą przeglądać się nawzajem na poziomie duszy. Idealny związek możemy zdefiniować odwołując się do takich pojęć jak pełne zaufanie czy bezwarunkowa miłość. W rzeczywistości […]


Czytaj więcej