); } if (is_archive()

O impasie w związku miłosnym

przez w 12/02/14 o 8:36 pm

1aIMPASJaki jest duchowy wymiar związku z drugim człowiekiem? Pragnienie rozszerzenia naszej świadomości oraz zagwarantowanie partnerowi dostatecznie dużo przestrzeni do rozwoju jego świadomości. Związek taki może prowadzić do najgłębszego spełnienia, jeśli partnerzy mogą przeglądać się nawzajem na poziomie duszy. Idealny związek możemy zdefiniować odwołując się do takich pojęć jak pełne zaufanie czy bezwarunkowa miłość. W rzeczywistości jednak jest to proces na którym nie da się przewidzieć zakrętów i zwrotów.

Dwoje ludzi, którzy kiedyś się kochało, a teraz są ze sobą nieszczęśliwi i nic ich ze sobą nie łączy, w procesie, w którym do tego doprowadzili można wyróżnić określone, przewidywalne cechy.

Czy przyglądając się swojemu związkowi z obecnym życiowym partnerem dostrzegasz w nim niżej wymienione elementy?

Projekcja – Twój partner denerwuje Cię i złości. Choć twierdzi, że nie robi niczego, by Cię irytować, a tym bardziej denerwować, Ty nadal tak to właśnie odbierasz. Najmniejszy gest z jego strony kojarzy Ci się negatywnie, przywodzi na myśl wszystko, czego w nim nie lubisz, wszystkie wady, które wcale nie znikają.

Osądzanie – Czujesz, że Twój partner myli się w wielu sprawach i źle postępuje. Masz wrażenie, że przestał Cię szanować lub Ty masz silne  poczucie winy. Krytykujesz zwłaszcza jego opinie, kierowane rzekomo  pod Twoim adresem, co jedynie wzmaga w Tobie poczucie, że to Ty masz rację, a nie on.

Współuzależnienie – Twój partner zdaje się idealnie Cię uzupełniać. Razem tworzycie jedność, rodzaj zjednoczonego frontu wobec reszty świata. Czujesz się trochę jak syjamski bliźniak, dlatego wtedy gdy się z czymś nie zgadasz, masz wrażenie, nie potrafisz stanąć na własnych nogach i bronić swojego zdania jak w pełni niezależna dorosła osoba. Bez swojej drugiej połowy czujesz, że czegoś Ci brakuje i stajesz się bezradny.

Zbytnia uległość – Aby w waszym związku wszystko dobrze się układało i żeby pokazać, że jesteś dobrym partnerem, wycofujesz się i stajesz się całkowicie uległy. Wszelkie ważniejsze decyzje pozostawiasz do rozstrzygnięcia partnerowi; ostatnie słowo należny zawsze do niego. Jedna osoba staje się całkowicie zależna od drugiej w sprawach związanych utrzymywaniem i podejmowaniem decyzji, co ma bezpośredni wpływ na jej samopoczucie, szacunek do siebie i poczucie własnej wartości.

Zbytnia dominacja – Jest to przeciwieństwo zbytniej uległości. Zamiast uzależniać się od partnera, to Ty uzależniasz go od siebie. Przede wszystkim starasz się go we wszystkim kontrolować. Uważasz, że to Ty masz rację; winą za wszystko obciążasz partnera, sobie wynajdując jakieś wymówki i usprawiedliwienia. Jesteś przekonany o swojej nieomylności. Rzadko kiedy dzielisz się ze swoim partnerem swoimi wątpliwościami lub konsultujesz się w jakieś sprawie. Zarówno jeśli chodzi o sprawy małe, tak jak i duże, dajesz partnerowi odczuć, że to Ty jesteś tym, który decyduje o wszystkim, on zaś ma Cię tylko słuchać.

Związek z drugim człowiekiem nie jest przedmiotem, który można odkurzyć lub zanieść do naprawy. Składają się nań spędzone dni, godziny i minuty, z których każda, gdy tylko przeminie, jest bezpowrotnie stracona. To jak z każdą minutą odnosisz się do swojego partnera staje się ostatecznie waszym związkiem – rezultatem jaki uda wam się wypracować. Jeśli owe minuty spędzisz w niewłaściwy sposób, ów proces doprowadzi Cię ostatecznie do pogorszenia jakości waszego związku.

Alternatywą jest mądre i przemyślane postępowanie w każdej chwili. Dlatego nabycie pewnych umiejętności jest niezbędne. Związek dwojga osób nie jest też związkiem dwojga świętych. W związkach, w których jakość relacji się pogarsza, świadomość partnerów jest płytka i zawężona.  Dalego spontanicznie pojawiają się gniew, uraza, lęk i reakcje odruchowe. Starając się nie winić siebie ani swojego partnera, potraktuj to jako przejaw zawężonej świadomości, którą można zmienić, doprowadzając do jej poszerzenia. Musisz jedynie nawiązać kontakt ze głębszym poziomem swojego ja, poziomem, z którego spontanicznie wypływa miłość i zrozumienie.

cdn…

Czerpałem z Deepak Chopra – „Duchowe rozwiązania” MT Biznes, Warszawa 2013

Podobne artykuły:


Leave a Reply