); } if (is_archive()

O porozumieniu prawdziwym w związku miłosnym

przez w 10/02/12 o 9:26 pm

W związku miłosnym porozumienie nabiera szczególnego znaczenia. Dzięki porozumieniu wymieniamy poglądy, opinie, sposób myślenia a także dzielimy się uczuciami i wrażeniami oraz przeżytymi sytuacjami. To dzięki porozumieniu nasz partner dąży do osiągnięcia świadomości i rozwoju swojej osobowości. Porozumienie to nie zwykła rozmowa czy też wymiana osądów lub przesadów.

Co przeszkadza w autentycznym porozumieniu się?

Przesąd to opinia z którą się utożsamiamy, przyjmujemy ją jako własną choć nie wypracowaliśmy swojego stanowiska w tej sprawie indywidualnie.

Osądy i przesady są podyktowane brakiem autentycznej wiedzy, małą świadomością siebie samego i zabijają możliwość porozumiewania się w związku.

Innym niebezpieczeństwem dla porozumienia jest usprawiedliwianie się. To brak odpowiedzialności za to co zrobiliśmy. To również brak świadomości, czyniąc innych odpowiedzialnych ludzi, inne sytuacje lub zdarzenia za to zrobiliśmy źle. Usprawiedliwianie zabiera możliwość wypowiedzenia się drugiego partnera, wyrażenia własnego zdania. Zamyka drogę do poznania prawdy i nas samych.

Innym brakiem dojrzałego porozumienia jest powstrzymywanie się przed wyrażaniem swoich emocji i uczuć. Powstrzymujemy się od zdecydowanych reakcji i postaw przed obawą dezaprobaty i nieakceptacji ze strony swojego partnera. Boimy się, że zaszkodzimy swojemu partnerowi lub go rozczarujemy. Taka udawana dobrość nie jest oznaką dojrzałości.

Charakterystyczną cechą pewnych osób jest robienie z siebie ofiary w pewnych sytuacjach tak aby nie doszło do porozumienia i aby cała uwaga i energia była skupiona na roli ofiary. Też niektóre osoby, poprzez brak świadomości, wykorzystują kontakt z drugą osobą aby ją zdominować, wykorzystać lub wywołać w nim poczucie winy lub niższości.

Co pomaga autentycznemu porozumowaniu się?

  1. Wytłumaczenie – jest istotnym elementem prawdziwego porozumienia, służy rozwojowi osobowości i dojrzałości ludzi tworzących związek.
  2. Prawda – dwoje ludzi, którzy chcą rozwijać swój związek, powinni mówić sobie prawdę. Czasem mówienie prawdy jest trudne, bolesne i niewygodne. Mówienie prawdy  czasami wywołuje odwrotny skutek od zamierzonego. Ale to szczerość pomiędzy partnerami jest podstawą na której buduje się autentyczny, świadomy związek.

Prawdziwe porozumienie w związku miłosnym pozwala na wewnętrzne oczyszczenie, pozwala partnerowi, który wybrał nas na towarzysza życia i który od nas wymaga autentyczności, prawdy i świadomości, przejrzeć się w nas jak w prawdziwym, czystym i jasnym lustrze.
Prawdziwe porozumienie sprawia, że czynnie wpływamy na rozwój naszej osobowości i osobowości naszego partnera. Porozumienie takie daje nam poczucie jedności z drugą bliską nam osobą oraz poczucie, że autentycznie przeżywamy nasze życie i jesteśmy nierozerwalną jego częścią.

Czasami mamy nieświadome oczekiwania wobec partnera. Porozumienie pozwala przywrócić właściwe kształty naszym oczekiwaniom i poczuć, że nasz partner idzie to samą drogą co my.

Podobne artykuły:


Leave a Reply