); } if (is_archive()

O sztuce ustępowania z miłością

przez w 16/09/12 o 2:31 pm

Każdy człowiek wchodzi w związek miłosny ze skomplikowaną plątaniną swoich potrzeb. Tu gdzie są potrzeby, do głosu dochodzi ego. Związek oparty na jakiś potrzebach nie jest miłością. Większość z nas jest tak wychowana aby podążać za celami ego, bez żadnego zastanowienia.

W związku spotykają się dwie osoby ze swoimi nastawieniami, aspiracjami i potrzebami ego. Każda z tych osób pragnie aby życie toczyło się zgodnie z jej oczekiwaniami. Pojednanie różnych potrzeb następuje w związku tych dwojga odmiennych osób poprzez miłość i poprzez ustępowanie.
Ustępowanie jest tu jak to pokazuje Deepak Chopra „najczulszym odruchem serca, działaniem z miłości, by dać ukochanej osobie to, czego pragnie, cokolwiek by to było”.

Ustępowanie tu ma inne znaczenie, głębszy mistyczny sens. Gdyż „na poziomie ego dwoje ludzi nie może pragnąc zawsze tych samych rzeczy. Jednak na poziomie ducha pragną oni zawsze tego samego”. O ile ego pragnie przewidywalnych wyników, rzeczy materialnych i słuszności o tyle duch pragnie miłości, wolności i sposobności do tworzenia.

Rozbieżność pomiędzy ego a duchem można pokonać poprzez ustępowanie aby dzielić się sobą z drugim człowiekiem. Ustępowanie tu powinno być rozumiane nie jako podporządkowanie się drugiej osobie, ale jako podporządkowanie się wspólnej drodze do miłości, która w związku nie pojawia się automatycznie.

Pozostawanie w stałym związku miłosnym jest czasami bardzo trudne ponieważ wymaga wiele cierpliwości, oddania i wytrwałości. Wymaga też od nas pracy nad sobą i rozwoju wewnętrznego. Dlatego też ustępowanie może być pracą świadomą, gdzie towarzyszy jej zachwyt i radość a dwoje kochających siebie osób, poprzez miłość, uwalnia od ciężaru ich ego.

Podobne artykuły:


Leave a Reply