); } if (is_archive()

O zaburzeniu nastroju czyli depresji… cz. 1

przez w 22/10/11 o 7:53 am

O depresji jako poważnym problemie mówi się od niedawna. O tym również, że jest to poważna choroba której nie można lekceważyć. Według WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie ze słabą społeczną świadomością.

Depresję wbrew pozorom łatwo dość rozpoznać ale należy pamiętać, że ma ona wymiar wielopostaciowy.
Przyczyny depresji:
To zaburzenia procesów biochemicznych, psychicznych i społecznych w rozwoju człowieka
  1. biochemiczne – właściwe funkcjonowanie naszego mózgu zależne jest od substancji chemicznych zwanych mediatorami (serotonina,  noradrenalina, dopomina) które związane są z naszym nastrojem. Mediatory „pracują” za pomocą neutronów w mózgu. Niedobór mediatorów może wpływać na pojawienie się depresji….
  2. psychiczne – niskie poczucie własnej wartości, lęk, nierozładowana wewnętrzna złość, poczucie winy, skutki przemocy (seksualnej, psychicznej lub fizycznej)
  3. społeczne – izolacja, samotność, kłopoty finansowe, przewlekła choroba, rozwód, śmierć najbliżej osoby, bezrobocie
 Objawy depresji:
Każdy z nas ma czasem psychiczny dołek, obniżony nastrój, niechęć do kontaktów z innymi ani ochoty na żadną aktywność. O ile trwa to zazwyczaj kilka godzin o tyle u osób chorujących na depresje stan taki trwa cały czas.
Niemal codzienne osoby te odczuwają:
> brak sensu życia; poczucie beznadziejności
> są pesymistyczne, pełne smutku i winy,
> brak wiary w siebie i w nadchodzącą przyszłość,
> tracą zainteresowanie pracą i nauką;
> odczuwają chroniczne zmęczenie,
> mają kłopoty z prawidłowych odżywianiem się (spadek lub wzrost masy ciała)
> kłopoty z koncentracją i sprawnością myślenia, (również luki pamięciowe)
> zanik aktywności i zainteresowania seksem:
> zaburzenia snu (bezsenność lub nadmierna senność)
> pojawiające się myśli samobójcze oraz próby odebrania sobie życia:
Należy jednak pamiętać, że każda osoba chorująca na depresję może wykazywać się inną „charakterystyką” tej choroby ze względu na objawy, czynniki oraz osobowość danej osoby…
cdn….

Podobne artykuły:


Leave a Reply