); } if (is_archive()

Od uzależnienia do miłości cz. 2

przez w 29/10/11 o 9:48 am

Aby być otwarty na miłość trzeba wybierać własne uczucia, być na nie otwarty i rozbudzać w sobie pragnienie ich odczuwania. Starać się zmienić swoje zachowanie polegające na tym aby odpuścić kontrolowanie innych. Kiedy próbujesz kontrolować inną osobę bliskość jest dla siebie nieosiągalna.

Świadomie dążyć do poznania siebie, utwierdzać się w tym kim jesteś (czyli osobą która jest pełna miłości), zamiast zapewniać się nieświadomie, że jesteś nic nie wart.
Strach przed bliskością jest tak naprawdę strachem przed miłością. Pragniemy bliskości a jednocześnie bronimy się przed tym. Boimy się mówić o naszych uczuciach, czujemy się coraz bardziej samotni i wznosimy mur wokół siebie. Aby doświadczyć miłości, bliskości i intymności musimy zmienić podejście do siebie samych i innych. Zmienić nasz sposób myślenia i spostrzegania:
  1. Moje poczucie wartości nie zależy od tego, czy umiem zadowolić innych. Poszukiwanie aprobaty odrywa mnie od tego, kim jestem. 
  2. Moja wartość jako człowieka nie opiera się jedynie na tym, co robię, albo na tym, jakie mam osiągnięcia. Jestem kompletny sam w sobie, pełen miłości i wartościowy już teraz.
  3. Uzdrawianie mojego życia zaczyna się w moim umyśle.
  4. Jeśli pragnę zmian, muszę najpierw zmienić swój umysł. To, czego doświadczam, wyrasta z moich myśli i przekonań.
  5. Wierzę w rozwój w moim życiu. Miłość nigdy mnie nie opuściła. Muszę jedynie otworzyć na nią moje serce. Jeśli otworzę serce z miłością, moje życie będzie pełne i szczęśliwe.
  6. Dzieląc się z innymi tym, kim jestem, poznaję siebie. Nie liczę na że ktoś inny nadrobi jakieś niedostatki we mnie. Nie brakuje we mnie niczego. Mogę zacząć tak myśleć i postępować już dzisiaj.
  7. Naprawiając innych nie naprawię siebie samego. Nie muszę byś specem od trudnych spraw, maskować tym własny wstyd lub niskie poczucie własnej wartości.
Każdy z nas tęskni za poczuciem spełnienia, poczucia pełni i miłości. I dalej poszukujemy nowych celów, substancji i zadań aby poprawić sobie samopoczucie, poprawić obraz własnego „Ja”. Bronimy się przed miłością  a tymczasem miłość sama w sobie jest bezbronna i nie wymaga obronny. Im bardziej się bronimy tym bardziej czujemy strach.

Tkwimy w związkach gdzie również pokutuje w nas irracjonalne, nieprawdziwe przekonanie na ten temat, które nie pozwalają nam doświadczać miłości i poczucia intymności.

Celem każdego związku jest nauczenie się miłości a nie rozpamiętywanie przeszłości

Będąc w bliskich, intymnych związkach również możemy działać schematycznie
, myśleć w sposób mechaniczny, uzależniający, nie dający żadnej nadziei. Ale błędnego schematycznego sposobu myślenia i wyuczonych wzorów zachowania można się oduczyć. 
– Bo celem każdego związku jest nauczenie się miłości a nie rozpamiętywanie przeszłości.
– Aby przełamać schemat w związku również trzeba zdobyć się na to aby świadomie mówić o własnych lękach i niepokojach. Tylko w ten sposób poznajemy siebie tacy jacy jesteśmy naprawdę.
Nie wzbudzać poczucia winy u drugiej osoby – nauczyć się przebaczać sobie nawzajem…

cdn…..

Podobne artykuły:


Leave a Reply