); } if (is_archive()

W związku prawdziwej miłości…

przez w 16/12/11 o 12:20 am

Związek z innymi jest dla nas bardzo ważną rzeczą w życiu. To poprzez swoją życzliwość, zainteresowanie, zaangażowanie i dotyk okazujemy bliskość i więź z drugą osobą.
Będąc w związku z drugą osoba doświadczany życia pełniej i radośniej kiedy kochamy i jesteśmy kochani.

To co możemy dać drugiemu człowiekowi to widzieć go, słuchać, rozumieć i dotykać. Prawdziwym darem dla drugiej osoby jest ją kochać. Kochać prawdziwą miłością. Wielu z nas zastanawia się czym jest ta prawdziwa miłość?

Myślę, że miłość zaczyna się od nas samych. Czyli od tego czy siebie akceptujemy, doceniamy i kochamy (i bynajmniej nie chodzi tu o nasze narcystyczne „odbicie”).
Miłość prawdziwa nie ma nic wspólnego z moralnością. Polega na akceptacji nie tylko siebie lecz innych jak i również otaczającego nas świata.

Miłość to ścieżka rozwoju również duchowego. Wiele osób ma problem z akceptacją siebie i pokochaniem siebie. Dlatego ważne jest aby poszukać wsparcia i opieki terapeutycznej. Psychoterapia pozwoli na oczyszczenie się, uwolnieniu się od uwarunkowań i od doznanych ran i urazów. Uświadomieniu sobie tego co zostało wyparte i przyjęcie tego co zostało odrzucone. Psychoterapia może pomóc zintegrować różne części naszej osobowości i pozwoli przeżywać i akceptować siebie w pełni.

Każdy z nas ma potrzebę więzi i związku z drugą osobą. Chcemy tylko aby ta więź przeradzała się w coś autentycznego. Aby była prawdziwą miłością. Doświadczenie egzystencjalnej więzi mamy już w łonie matki, które z chwilą narodzin zostaje przerwane.  W głębi siebie, w głębi swojej duszy tęsknimy za tym co straciliśmy. Pragniemy prawdziwej miłości i dążymy do związków z innymi. Miłość jednoczy i otwiera wszelkie granice. Przekraczamy też próg własnego „Ja”. Prawdziwa miłość to nie uczucie, to pewność, to głębokie doświadczenie więzi z innymi.

„Kiedy zatroszczysz się o to, co wewnątrz, zobaczysz efekty na zewnątrz” – pisze Joe Vitale. O emocje i uczucia swoje trzeba się zatroszczyć aby poczuć i dostrzec prawdziwą miłość. Emocje są uwięzionymi w ciele reakcjami, które dążą do uzewnętrznienia i rozładowania. Są jak fale – przychodzą i odchodzą. Ważne, aby je doświadczać, akceptować i nie dać się im zdominować. Opanować sposób radzenia sobie z trudnymi sytuacjami oraz widzieć pojawiające się przy tym uczucia. Wtedy emocje, które nas krępują mogą zrobić miejsce dla prawdziwych uczuć.  Gdy rozpoznajemy emocje i ukryte uczucia wiemy co mamy dalej robić. Odzyskujemy wewnętrzną wolność.

Chodzi też o to, aby nie rozdrapywać  ran, nie identyfikować się ze swoją przeszłością, zaakceptować bolesne i traumatyczne momenty jako cześć swojego życia (wiem, że to trudne!). Aby radzić sobie z emocjami i ze zranieniami i aby rozwinąć w sobie poczucie własnej wartości. Wtedy to w kontakcie ze swoim autentycznym „Ja” otwieramy się na miłość. Na prawdziwą miłość. „Im bardziej siebie doświadczamy jako naturalnej istoty tym bardziej pewnie idziemy przez życie”.

W prawdziwej miłości człowiek uwalnia się od swojego „Ja” na rzecz drugiego człowieka. Kocha też „wieczny byt”, który reprezentuje ta druga osoba……

Podobne artykuły:


Leave a Reply